Vraag en antwoord

Psychische hulp
altijd dichtbij.

Vraag en antwoord

 • Vanaf welke leeftijd kan ik me aanmelden bij Kolibrie?

  Vanaf 18 jaar bent u bij ons van harte welkom. Als u jonger bent, willen we graag afstemmen met uw huisarts wat de beste mogelijkheden voor u zijn. Een 15-minuten adviesgesprek aanvragen kan altijd en is kosteloos.

 • Waarom werken jullie met vragenlijsten?


  Vragenlijsten geven een betrouwbaar beeld van hoe het met u gaat, zeker als de afnames worden herhaald. Wij willen samen met u inventariseren wat de problemen zijn en waar de ruimte voor verbetering ligt. Tijdens de behandeling willen we de ontwikkelingen samen met u volgen.

  Zorgverzekeraars stellen metingen door middel van vragenlijsten verplicht, aan begin en eind van de therapie. Dit teneinde te bekijken of de behandeling effect heeft gehad en om zorgaanbieders onderling te kunnen vergelijken op kwaliteit. Overigens wordt deze informatie versleuteld aangeleverd aan de verzekeraar, zodat de score van een vragenlijst niet te herleiden is tot een individuele cliënt.

 • Kan ik face-to-face gesprekken hebben?

  Jazeker! Wij zijn een erkende groepspraktijk en ontvangen u graag op onze locatie aan de Marten Meesweg 25 te Rotterdam of in GC Emmahof (Hoflaan 43) te Vlaardingen. Het is onze ervaring dat cliënten therapie over de telefoon of online gemakkelijk en goed vinden, zeker in combinatie met digitale e-health programma's. Als het toch wenselijk is dat er na de intakefase meerdere gesprekken face-to-face plaatsvinden, maken we daar graag ruimte voor. Bijvoorbeeld als het gewenst is dat de partner een keer mee komt op gesprek.

 • Moet ik een afspraak tijdig afzeggen?

  Als u onverhoopt niet op de afspraak kunt komen, vragen wij u dringend de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet tijdig afzeggen, wordt aan u € 50,- in rekening gebracht.
  Afzeggen doet u door te bellen naar de praktijk. Buiten kantooruren spreekt u de voicemail in, of u mailt naar info@telefoontherapie.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

 • Hoe zit het met beroepsgeheim? Luistert er iemand mee?

  Alle medewerkers van Kolibrie hebben een beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is altijd van kracht, ongeacht of het therapiegesprek telefonisch, online of in de spreekkamer plaatsvindt. Er luistert nooit iemand mee, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld bij trainingssituaties.
  Het beroepsgehiem houdt tevens in dat wij met niemand communiceren over uw behandeling, tenzij u daar expliciet (en schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven.

 • Hoe werkt die cadeaukaart?

  Bij Kolibrie kunt u iemand een gesprek met een psycholoog cadeau doen. Zonder verwijzing van de huisarts. Dan kan het gaan om tips of leefstijl adviezen, bespreking van een dilemma, of ter verbetering van de energiebalans. Na het gesprek ontvangt betrokkene een kort gespreksverslag. De kosten van zo'n gesprek zijn € 110,- .
  Voor dit waardevolle cadeau kunt u bellen met 010 760 50 40.

 • Wat gebeurt er eigenlijk met mijn gegevens? Kan ik die zelf bekijken?


  Wij leggen uw gegevens vast in een EPD (Electronisch Patiënten Dossier). U heeft altijd recht op inzage in uw dossier. Desgewenst ontvangt u een kopie van uw dossier. Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren. U kunt schriftelijk verzoeken om vernietiging van uw dossier. In dat geval worden uw gegevens definitief verwijderd.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?