Privacybeleid

Psychische hulp
altijd dichtbij.

Privacybeleid

Privacy

Kolibrie Psychotherapie gaat conform de wetgeving en professionele richtlijnen op een vertrouwelijke manier om met cliëntgegevens.

Beveiligde e-health

Alle online communicatie in de e-health modules is versleuteld en beveiligd.

Dossier

Alle informatie over uw behandeling - brieven, ingevulde vragenlijsten, uitgevoerde opdrachten, reacties van uw behandelaar, sessieverslagen - maken deel uit van uw medisch dossier. U bepaalt zelf wie eventueel over de voortgang van de behandeling wordt geïnformeerd.
Er wordt zonder uw toestemming geen informatie over een behandeling aan derden verstrekt.

Administratie

Administratieve informatie over een behandeling wordt door Kolibrie Psychotherapie opgeslagen en staat ter beschikking aan de partijen die daar - om redenen van betaling en controle - recht op hebben.

Registraties van Kolibrie Psychotherapie zijn bekend bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College ziet toe op een goede uitvoering van het gebruik van de persoonsgegevens.