Nieuws

Psychische hulp
altijd dichtbij.

Prof.dr. Hans Hovens spreekt over telefoontherapie

Prof.dr. Hans Hovens, Hoogleraar Klinische Psychologie Erasmus Universiteit Rotterdam:

"Telefoontherapie is een recente ontwikkeling binnen de cognitieve gedragstherapie (CGT). Het wordt gezien als een uitbreiding van de ‘zelfhulp’-therapie, een therapievorm waarmee CGT al jarenlang ervaring heeft en die ontwikkeld werd om psychotherapie voor emotionele problemen efficiënt en kosteneffectief aan te bieden. Hoewel zelfhulp of ehealth effectief kan zijn, is het altijd een probleem geweest om de motivatie om te veranderen in stand te houden. Patiënten zijn geneigd af te haken.

Al snel werd daarom naast de zelfhulp één of andere vorm van begeleiding aangeboden. Wanneer deze verschillende vormen van begeleiding met elkaar vergeleken worden, dan blijkt begeleiding via de telefoon het meest effectief èn benadert telefoontherapie de effectiviteit van de klassieke face-to-face behandeling (Farrand & Woodford, 2013). Ook al zien therapeut en patiënt elkaar bij telefoontherapie niet, vreemd is het niet. Telefoontherapie dient het gemak: de patiënt hoeft niet te reizen, wordt ondersteund in zijn motivatie om te veranderen en, wat misschien wel het belangrijkste is, de patiënt spreekt makkelijker over schaamtevolle gedachten wanneer hij de therapeut juist niet in de ogen hoeft te zien."