Kosten en Vergoedingen

Psychische hulp
altijd dichtbij.

Kosten en Vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Kolibrie Psychotherapie heeft contractafspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland. U zit niet te wachten op onaangename verrassingen, dus leggen we kort uit waar u op moet letten voordat u zich bij Kolibrie aanmeldt.

Uw huisarts of bedrijfsarts beslist of u voor behandeling van uw problematiek verwezen wordt naar Generalistische Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Bij twijfel hierover kunt met ons contact opnemen.

Verwijzing

Om zorgkosten bij uw verzekeraar te kunnen declareren heeft Kolibrie een verwijzing van uw arts of specialist nodig. Uw verzekeraar vergoedt dan mogelijk (deels) uw zorgkosten. Wanneer de verzekeraar de zorg vergoedt, doet deze eerst aanspraak op uw openstaande eigen risico.

Eigen risico

Voor verzekerden boven de 18 jaar geldt in 2016 een wettelijk verplicht eigen risico van €385. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd het eerste deel van de zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen.

Vragen over uw eigen risico? Check uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Kolibrie Psychotherapie heeft tariefafspraken gemaakt met de door ons gecontracteerde zorgverzekeraars. Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Onderstaand vindt u een overzicht van deze tarieven voor het jaar 2016.

Onvolledig Behandeltraject € 186,71
Behandeling Kort € 457,43
Behandeling Middel € 779,40
Behandeling Intensief € 1.222,15
Behandeling Zeer Intensief € 2.150,79
Behandeling Chronisch € 1.127,95

Zelfbetalers

Het tarief voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij anders is afgesproken met de betreffende cliënt.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zgn. OZP-tarief. 
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie OZP niet-basispakketzorg consult wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa en is voor 2016: € 95,89. Het OZP-tarief voor 2017 is € 98,00 per sessie.

Geef bij uw aanmelding aan of er sprake is van private financiering, u ontvangt dan een offerte van ons. Bij private financiering is een verwijzing van een arts niet nodig.

No-show Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt € 50.