Klachten- en geschillenprocedure

Psychische hulp
altijd dichtbij.

Klachten- en geschillenprocedure

Wij doen onze uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zo zijn dat u ergens niet tevreden over bent of dat er iets mis is gegaan in de communicatie of in uw behandeling. Natuurlijk horen wij dat bij voorkeur direct van u zelf en zoeken we samen met u naar een oplossing. Bij klachten of geschillen kunt u contact opnemen met de directie van Kolibrie.
U kunt ook uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Kolibrie Psychotherapie, de heer Ben J.M. van de Wetering, voormalig bestuurder in de GGZ. U kunt een email sturen naar info@telefoontherapie.nl of bellen naar 010 7605040. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Als dat geen oplossing biedt, zijn er twee mogelijkheden:

  1. U kunt een klacht indienen bij de beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De klachtenprocedure vindt u hier. Wij zijn aangsloten bij het NIP.
  2. U kunt een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg via www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.