KiBG: Keurmerk in de Basis GGZ

Psychische hulp
altijd dichtbij.

KiBG: Keurmerk in de Basis GGZ

Kolibrie Psychotherapie beschikt over het KiBG Keurmerk in de Basis GGZ. KiBG reikt jaarlijks het 'Gouden Randje' uit. Kolibrie heeft in 2018 voor de 2e maal een Gouden Randje ontvangen.

KiBG:
"Jaarlijks reiken we Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ Keurmerkdragers. Deze praktijken en instellingen spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze Keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld".

Het keurmerk is een kenmerk voor de kwaliteit van de geboden zorg. Met het keurmerk laat de organisatie zien dat ze zich extra inspant om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden. Bij aanbieders met het Keurmerk Basis GGZ kunt u erop rekenen dat:

  • er een goede samenwerking met andere zorgaanbieders is, zoals uw huisarts of bedrijfsarts
  • alle psychologen en psychotherapeuten voldoen aan de hoogste eisen opgelegd door de beroepsgroep en "bijblijven" via nascholing en intervisie
  • wij worden gecontroleerd door de KiBG op naleving van kwaliteit van de behandeling
  • de behandeling die u krijgt past bij de aard en ernst van uw klachten
  • de behandeling ook (deels) met online toepassingen kan worden ingevuld of ondersteund
  • er veel aandacht is voor het voortdurend verbeteren van ons aanbod, mede door de feedback van cliënten direct te gebruiken