Cliënten

Psychische hulp
altijd dichtbij.

Cliënten

Welke psychische klachten?

Bent u weleens somber? Heeft u last van aanhoudende stress of bent u vaak angstig? Worstelt u met problemen in het dagelijks leven en bent u op zoek naar een vorm van therapie die effectief, gemakkelijk en betaalbaar is?

Kolibrie Psychotherapie kan u helpen bij:

 • aanhoudende stress, vermoeidheid, burn-out
 • angsten, bezorgdheid, paniek of boosheid
 • piekeren, verwardheid, concentratieproblemen
 • slecht slapen
 • problematisch drinken
 • overbelasting door werk of zorg voor anderen
 • relatieproblemen, scheiding, eenzaamheid
 • rouw en intens verdriet
 • verwerken van een schokkende gebeurtenis, trauma
 • gevoelens van hopeloosheid of depressie
 • overmatig internetten, gamen, gokken
 • eetproblemen

In januari starten we een nieuwe groep Stoppen met Roken, ook voor jongeren. De behandeling bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. Er zijn nog plaatsen. Deze gecertificeerde behandeling wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Kosten

De kosten voor telefoontherapie vallen in het basispakket van de zorgverzekering of worden soms vergoed door de werkgever. Er is wel een eigen risico, de hoogte hiervan is afhankelijk van de verzekering die u heeft. Uw huisarts of bedrijfsarts beslist of u voor behandeling van uw problematiek verwezen wordt naar Generalistische Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Bij twijfel hierover kunt met ons contact opnemen. Sommige cliënten geven er de voorkeur aan de behandeling zelf te betalen. Zie voor een overzicht van de door ons gehanteerde kosten de keuze "Kosten en Vergoedingen" in de menubalk onderaan deze webpagina.

Verwijzing

Voor verzekerde zorg is een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Overleg met uw arts en wijs hem of haar op Kolibrie Psychotherapie. De arts kan aanvullende informatie vinden op deze website of door te bellen 010-760 50 40.

Hoe werkt telefoontherapie?

Na de aanmelding volgt een intakegesprek met de persoonlijke behandelaar. Dit gesprek is altijd face to face: op de praktijk of via beeldbellen. Tijdens deze intake wordt een behandelplan opgesteld en worden er afspraken gemaakt over de doelen en de duur van de therapie.

 • Meestal is één keer per twee weken telefonisch contact tussen cliënt en therapeut voldoende. Dit kan een kort contact (10 minuten) of een wat langer contact (30-40 minuten) zijn. In sommige gevallen is er wat vaker kort contact, bijvoorbeeld als de cliënt behoefte heeft aan extra steun. Met telefoontherapie is dat juist goed te regelen.
 • De momenten waarop de cliënt aan opdrachten werkt of waarop de telefonische gesprekken plaatsvinden, worden door de cliënt bepaald.
 • Zowel bij het begin als aan het eind van de therapie vult de cliënt enkele vragenlijsten in om de vooruitgang te meten.
 • De cliënt krijgt een ehealth module, waarop de stappen in de behandeling worden toegelicht en waarop opdrachten en informatie staan.
 • Kolibrie Psychotherapie is aangesloten bij het verwijssysteem "Zorgdomein" en is zodoende bekend bij alle huisartsen. Drie van de vier vestigingen van Kolibrie bevinden zich binnen een Medisch Centrum. Daar zijn goede afspraken gemaakt met alle gevestigde huisartsen en vindt periodiek overleg plaats.
  Kolibrie Psychotherapie is aangesloten bij de koepelorganisaties in de regio Rijnmond "IZER" en "Zorg op Noord". Hierbij zijn ruim 230 huisartsen aangesloten waarmee afspraken zijn gemaakt omtrent kwaliteit en samenwerking.
 • Uiteraard is ons elektronisch patiënten dossier uitstekend beveiligd en wordt het goed onderhouden.

De behandeling eindigt met een evaluatie en terugkoppeling naar de verwijzer, meestal de huisarts of de bedrijfsarts. Na de behandeling wordt de ehealth module gesloten. Bepaalde opdrachten of werkbladen die de cliënt heeft ingevuld, kan hij exporteren naar zijn computer om zelf te bewaren.
Kolibrie Psychotherapie meet de effectiviteit van de behandeling middels het invullen van specifieke vragenlijsten voorafgaande aan de behandeling en aan het einde van de behandeling. Daarnaast vragen wij cliënten ook naar hun tevredenheid na het evaluatiegesprek. Dit is een korte lijst met vijf vragen die ons helpt onze dienstverlening te verbeteren. U kunt ons uiteraard ook beoordelen op de Zorgkaart Nederland.

Een afspraak maken

U kunt zich online aanmelden voor telefoontherapie. Daarvoor registreert u uw persoonlijke gegevens op ons beveiligde aanmeldformulier. Daarna nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om de eerste afspraak te plannen. U kunt ons natuurlijk ook direct bellen 010-760 50 40.

Gratis adviesgesprek

Indien u dat wenst, kunt u een gratis, telefonisch adviesgesprek van vijftien minuten met één van onze psychologen laten plannen. U kunt dan bespreken of een behandeling bij Kolibrie Psychotherapie voor u het meest geschikt is.

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Verwijsbrief niet vergeten

U heeft een verwijsbrief nodig om de behandelkosten vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar. Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts en wijs hem of haar op Kolibrie Psychotherapie. De arts kan aanvullende informatie vinden op de website of door te bellen 010-760 50 40.