Cliënten

Psychische hulp
altijd dichtbij.

Cliënten

Bereikbare therapie voor iedereen

Soms zit het tegen en heeft u behoefte aan iemand die u helpt in de spiegel te kijken en zaken in perspectief te plaatsen. Iemand die u helpt een nieuw focus te vinden of uw zelfbeeld te verbeteren, om u weer gelukkiger te voelen. Daarvoor is niet altijd een langdurige therapie nodig.

Kolibrie Psychotherapie kan u bijvoorbeeld helpen bij:

 • aanhoudende stress, vermoeidheid, burn-out
 • angsten, bezorgdheid, paniek of boosheid
 • piekeren, verwardheid, concentratieproblemen
 • slecht slapen
 • problematisch drinken
 • overbelasting door werk of zorg voor anderen
 • relatieproblemen, scheiding, eenzaamheid
 • rouw en intens verdriet
 • verwerken van een schokkende gebeurtenis, trauma
 • gevoelens van hopeloosheid of depressie
 • overmatig internetten, gamen, gokken
 • eetproblemen
 • AD(H)D

Voor de volgende klachten of situaties kunnen wij u niet helpen bij Kolibrie:

 • jonger dan 18 jaar
 • in situaties waarbij direct of indirect gevaar dreigt
 • indien sprake is van agresse jegens uzelf of anderen
 • ernstige verslaving
 • ernstige verwardheid
 • ernstige verstandelijke beperking

Wij zijn een vrijgevestigde psychotherapie praktijk en hebben momenteel samenwerkingsverbanden met lokale zorgcentra en huisartsen praktijken. Via zorgdomein (digitaal verwijzingsplatform) kunnen de huisartsen ons goed terugvinden en u als cliënt aan ons verwijzen.

Wat is de werkwijze van Kolibrie?

Na de aanmelding volgt een persoonlijk intakegesprek. Dit gesprek is altijd face-to-face: op de praktijk of via beeldbellen. Tijdens de intakefase bespreken we wat u met therapie wilt bereiken. Vervolgens maken wij met u een behandelplan. Het behandelplan bevat de conclusie van de intake (diagnose), uw therapiedoelen, de werkwijze, frequentie van contact en behandelduur (maximaal zes maanden).
Uiteraard kunt u altijd uw partner, een familielid of een vriend (-in) meenemen naar een gesprek. Soms zal uw therapeut dit ook aan u voorstellen. Hun steun of mening kan een toegevoegde waarde hebben in de therapie.

 • Zowel bij het begin als aan het eind van de therapie vragen we u om enkele vragenlijsten in te vullen. Vragenlijsten helpen inzicht te verkrijgen in de voortgang van de therapie.
 • Naast de gesprekken krijgt u een interactieve e-health module aangeboden, waarmee u online aan uw klachten kunt werken, wanneer u maar wilt. U ontvangt binnen 1 á 2 werkdagen feedback op uw activiteiten in de e-health module.
 • Uiteraard is ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) uitstekend beveiligd en wordt het goed onderhouden.

De behandeling eindigt met een evaluatie en schriftelijke terugkoppeling naar de verwijzer, meestal de huisarts of de bedrijfsarts. Twee maanden na afsluiting van de therapie is er een telefonisch follow-up gesprek, waarin u wordt gevraagd hoe u terugkijkt op de behandeling en of u tevreden bent. Tot slot verzoeken wij u ons te beoordelen op Zorgkaart Nederland.

Ons team

In ons team zijn zowel mannelijke als vrouwelijke basispsychologen en GZ psychologen beschikbaar als behandelaar. Therapie in het Engels is mogelijk. Tevens zijn er binnen ons team diverse psychologen die 'op afstand' werken. Dit betekent dat u een gesprek of intake kunt doen via beeldbellen, op een plek die u fijn vindt.
Specialismen waar binnen onze praktijk veel ervaring mee is: behandeling van depressie, trauma, angststoornissen, burn-out en relatie problemen.

Een afspraak maken

U kunt zich aanmelden bij Kolibrie via info@telefoontherapie.nl. Daarna nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om de eerste afspraak te plannen. U kunt ons natuurlijk ook direct bellen 010 760 50 40.

Gratis adviesgesprek

Indien u dat wenst, kunt u een kosteloos, telefonisch adviesgesprek van vijftien minuten met één van onze psychologen laten plannen. U kunt dan bespreken of een behandeling bij Kolibrie Psychotherapie voor u geschikt is.

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Cadeaukaart therapiesessie

Therapie leidt tot nieuwe inzichten. Bij Kolibrie kunt u iemand een gesprek met een psycholoog cadeau doen. Dan kan het gaan om tips of leefstijl adviezen, bespreking van een dilemma, of ter verbetering van de energiebalans. Na het gesprek ontvangt betrokkene een kort gespreksverslag.

Verwijzing

U heeft een verwijsbrief nodig om uw behandeling vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar. Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts en wijs hem of haar op Kolibrie Psychotherapie. De arts kan aanvullende informatie vinden op de website of door te bellen 010 760 50 40. Kolibrie Psychotherapie is aangesloten bij Zorgdomein, het landelijke digitale verwijssysteem en is zodoende online toegankelijk voor alle huisartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten.

Welke vormen van therapie biedt Kolibrie?

CGT (Cognitieve Gedragstherapie)
Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk goed onderbouwde vorm van psychotherapie. Het is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. In deze therapie onderzoek je hoe jouw gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Er wordt gekeken of je deze gedachten kunt aanpassen naar een meer positieve en helpende manier. Ook neem je problematisch gedrag onder de loep en bekijk je, samen met je therapeut, hoe je dit gedrag kunt veranderen en oefenen. Tijdens de behandeling is het van groot belang om thuis aan de slag te gaan, zodat je een nieuwe manier van denken en handelen kunt toepassen in de praktijk. Om je hierbij te helpen, wordt er vaak gebruik gemaakt van online e-health programma’s die je thuis kunt volgen.
Cognitieve gedragstherapie is geschikt voor de behandeling van uiteenlopende klachten, zoals depressie, angst, burn-out en slaapproblemen.

ACT (Acceptatie en Commitment Therapie)
Acceptatie en commitment therapie (ACT, spreek uit als ekt) is een vorm van gedragstherapie die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen in het leven, zodat ze kunnen blijven investeren in de dingen die echt belangrijk voor ze zijn. ACT is een actieve therapie, waarin er naast praten ook veel tijd wordt besteed aan oefeningen en metaforen. Het doel is niet zozeer om de klachten te verminderen, maar om de persoonlijke veerkracht te versterken. Daardoor men meer naar zijn of haar eigen waarden kan leven.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ACT goed helpt bij onder andere depressie, verschillende angstklachten, dwangklachten en chronische pijn. Daarnaast blijkt dat ACT effectief is voor het algemeen welzijn van mensen, waardoor de therapievorm dus voor iedereen geschikt is.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing)
EMDR is een behandeling voor mensen die klachten blijven ervaren als gevolg van een traumatische gebeurtenis, zoals geweld, seksueel geweld of een levensbedreigende situatie. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van EMDR en uit de resultaten blijkt telkens weer dat mensen er goed op reageren. Bij een enkelvoudige traumatische gebeurtenis kan EMDR al in een paar zittingen effectief zijn, bij complexere gebeurtenissen duurt de behandeling langer.
Bij een behandeling met EMDR wordt aan de cliënt gevraagd om aan de gebeurtenis terug te denken, met de daarbij horende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijk zal de therapeut een afleidende stimulus geven, zoals met de vingers bewegen of een koptelefoon met afwisselend links en rechts een geluid. Steeds na een set bewegingen of geluiden vraagt de therapeut naar wat er in gedachten naar boven komt. Dit kunnen herinneringen, gedachten, beelden en ook lichamelijke sensaties zijn. Op deze manier wordt de verwerking in gang gezet. De beelden van de gebeurtenis worden door de behandeling veelal kleiner of waziger en de lading neemt af. Ook kunnen gedachten en gevoelens die met de gebeurtenis te maken hebben veranderen. In de dagen na de behandeling kan het effect van EMDR doorwerken. Dat is goed; de verwerking gaat door. Wel kan het wat klachten geven, zoals vermoeidheid en meer of onrustiger dromen. Ook kunnen er andere beelden of herinneringen opkomen. Dit is helemaal niet erg en het gaat vaak na een dag of drie weer over.

IBSR (Inquiry Based Stress Reduction)
IBSR is een vorm van cognitieve therapie. Bij cognitieve therapie wordt onderzocht wat de invloed is van gedachten op gevoel en gedrag. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie zeer effectief is bij de behandeling van psychische klachten.
IBSR is gebaseerd op ‘the work’ van Byron Katie (thework.com). Bij IBSR worden gedachten niet alleen op rationeel niveau onderzocht, maar wordt ook de dieperliggende emotionele laag geraakt. Dit leidt tot emotioneel inzicht en soms ingrijpende ontdekkingen.
Bij een behandeling met IBSR wordt cliënten geleerd om aan de hand van ‘de vier vragen’ te onderzoeken wat het effect is van een bepaalde gedachte op emoties, het lichaam en gedrag, maar ook wordt onderzocht hoe lang de gedachte al deel uitmaakt van iemands leven, bij wie de gedachte voor het eerst op kwam en welke angst iemand ervan weerhoudt de gedachte niet langer te geloven. Vervolgens wordt de cliënt uitgenodigd de gedachte op verschillende manier om te draaien en te bedenken hoe die omkering ook waarheid bevat. Zo wordt de zienswijze verbreed en doet cliënt ontdekkingen die kunnen worden meegenomen in toekomstige vergelijkbare situaties. Het kan leiden tot opluchting, helderheid, autonomie, verlossing van de slachtofferpositie, vrijheid en daarmee klachtenreductie.
IBSR kan worden gebruikt bij spanningsklachten, somberheid, angst, maar ook bij traumagerelateerde klachten of persoonlijkheidsproblematiek.

Systeemtherapie
Systeemtherapie wordt ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd. Een belangrijk kernelement van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, ouders, broers en zussen of kinderen worden betrokken bij de behandeling.
Bij systeemtherapie wordt de problematiek van een cliënt onderzocht in samenhang met de leefomgeving (het systeem). Onderliggende interactiepatronen worden onderzocht en zo mogelijk veranderd. Vaak kan systeemtherapie veel inzicht geven in hoe mensen met elkaar communiceren en welke gedachten en gevoelens daaraan ten grondslag liggen. Dit leidt tot een afname van problemen in de interactie en tot klachtenreductie bij de cliënt.

E-health
In onze behandelingen maken we veelvuldig gebruik van e-health. Dit doen we via Minddistrict, een beveiligd platform waarop allerlei verschillende modules te volgen zijn. E-health vindt altijd plaats in combinatie met face to face contact. Uit onderzoek blijkt dat dit het meest effectief is. Bij e-health werkt de cliënt thuis in de module en heeft online contact met zijn behandelaar. Zo kunnen eventuele vragen al gesteld worden tussen de reguliere gesprekken door en is de cliënt actief aan de slag met zijn klachten.
Omdat er veel verschillende modules zijn, kan deze vorm van behandelen bij vrijwel elke klacht toegepast worden.

Kwaliteitsstandaarden

Bij Kolibrie werken we volgens de richtlijnen voor de GGZ (zie www.ggzstandaarden.nl). Op de website Thuisarts is clientgerichte informatie te vinden over de richtlijnen voor behandelingen binnen de GGZ.

Kosten

De kosten voor psychotherapie vallen binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Er is wel een eigen risico, de hoogte hiervan is afhankelijk van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.
Het kan zijn dat de kosten worden vergoed door uw werkgever. In dat geval heeft uw werkgever vooraf met Kolibrie hierover afspraken gemaakt. Neemt u svp contact met ons op als u hierover vragen heeft.
Sommige cliënten kiezen ervoor de kosten volledig zelf te betalen. In dat geval factureren wij € 110,- per gesprek.

Cliënttevredenheid

Uit de afname van de CQ-index, een vragenlijst over cliënttevredenheid, blijkt dat cliënten ons een rapportcijfer geven van een 8,2! Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Uit de vragenlijst blijkt verder dat cliënten de relatie met hun behandelaar als zeer positief hebben ervaren, dat de behandelaar goed bereikbaar was en dat ze hebben kunnen mee beslissen in hun behandeltraject.

Zie onderstaande tabel voor de volledige uitkomsten van de CQ-index.

Schermafbeelding 2020-03-26 om 12.29.58.png