Artsen en verwijzers

Psychische hulp
altijd dichtbij.

Artsen en verwijzers

Telefoontherapie

Kolibrie Psychotherapie heeft een behandelmethode ontwikkeld die past binnen de Generalistische Basis GGZ. Wij bieden de vier behandeltracés binnen de Basis GGZ: Kort, Middel, Intensief en Chronisch.

Ook ontwikkelen wij preventieprogramma’s voor arbeidsgerelateerde psychische klachten en geven wij supervisie en consultatie. Wij hebben samenwerkingsafspraken met psychiaters. Een verzoek om specifieke psychofarmacologische consultatie, wordt vaak dezelfde dag nog geregeld.

Evidence based

  • telefoontherapie is bewezen effectief bij klachten zoals: depressie, burn-out, angsten, dwang
  • telefoontherapie als methode voor nazorg en terugvalpreventie leidt tot een verlaagde recidive na een (klinische) behandeling voor verslaving
  • er is in het buitenland (waar afstand een groter probleem vormt voor de behandeling dan in Nederland) ruime wetenschappelijke onderbouwing te vinden voor het feit dat telefoontherapie werkt; bij follow-up metingen waren de resultaten minstens even goed als bij face to face behandeling
  • uit onderzoek naar e-mental health blijkt dat veel mensen naar online zelfhulp zoeken, er vervolgens aan beginnen maar voortijdig afhaken. Juist telefonische begeleiding voorkomt voortijdig afhaken.

Hoe wij werken

Iedere behandeling begint met een telefonische triage met behulp van de zogeheten mirro screener. Vervolgens wordt er online een klachtenlijst afgenomen, de ROM beginmeting. Daarna volgt er een face to face intakegesprek met de hoofdbehandelaar, op de praktijk. Tijdens de intake wordt een behandelplan gemaakt en uitleg gegeven over de diagnose, de doelen, de werkwijze en de frequentie van het contact.

Een behandeling duurt gemiddeld tussen de 2 en 4 maanden. Het contact met de behandelaar hoeft overigens niet uitsluitend telefonisch te zijn. Indien gewenst kan er een meer klassiek consult plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de partner betrokken wordt bij de behandeling. Of als er trauma gerelateerde klachten zijn, met een indicatie voor EMDR therapie.

Ehealth

Wij behandelen volgens het KOP-model van Rijnders, of we gebruiken een ander excellent online behandelprotocol dat digitaal wordt aangeboden en voldoet aan de actuele richtlijnen. Juist telefoontherapie is zeer geschikt om ervoor te zorgen dat de cliënt het ehealth traject met succes doorloopt.

Aangezien telefoontherapie een werkwijze is die de nodige organisatie en discipline vergt, worden alle psychologen door ons getraind in het concept en de methode.

Rapportage

De verwijzer ontvangt altijd een rapportage na intake en bij afsluiting van de behandeling. Bij iedere behandeling vinden begin- en eindmetingen plaats van de klachten, algeheel welbevinden, coping stijlen en cliënttevredenheid.

Hiermee voldoen wij aan de eisen van de zorgverzekeraars op het gebied van Routine Outcome Monitoring, ROM.

Hoe verwijst u een patiënt?

Een patiënt aanmelden bij Kolibrie Psychotherapie kan op diverse manieren:

  • met een online aanmelding, dit kan uw patiënt ook zelf doen waarbij u de verwijsbrief meegeeft of opstuurt
  • stuur uw verwijsbrief per post, of per fax naar 010-760 50 49
  • scan uw verwijzing en stuur deze per e-mail naar info@telefoontherapie.nl
  • geef uw aanmelding telefonisch aan ons door via 010-760 50 40